22 januari 2021

Het Kabinet heeft opnieuw corona-maatregelen afgekondigd. Wij volgen de adviezen van het Kabinet op.

Dit betekent dat onze bewoners vanaf, vrijdag 22 januari, slechts 1 persoon per dag (per woning) kunnen ontvangen.

Onderling bezoek en (para)medisch bezoek wordt daar door ons niet in mee gerekend.

Wij handhaven registratie van bezoekers via het aanmelden op onze reserveringswebsite en bij de entree van Het Schild. Daar desinfecteert u ook uw handen. Bij de receptie wordt nagegaan of uw bezoek is aangemeld. U krijgt daar ook een mondkapje. Wij vragen u alleen mondkapjes van Het Schild te dragen; deze bieden optimale bescherming. Omdat wij niet weten of uw eigen mondkapjes die ook bieden, willen wij dat u alleen onze mondkapjes draagt.

Stem bezoek af met familie van onze bewoners zodat we voorkomen dat wij mensen niet toe kunnen laten, omdat er teveel mensen op één dag op bezoek komen.  

Heeft u vragen over een bezoek aan Het Schild? Mail dan naar coronavraagbaak@hetschild.nl 

 

15 januari 2021

Bezoekregeling
Vanwege stijging van het aantal corona-besmettingen binnen Het Schild passen wij onze bezoekregeling aan.  Het is het verplicht bezoek aan bewoners van Het Schild vooraf aan te melden via deze website. Het aantal bezoekers is gemaximeerd op 2 (incl. kinderen) per appartement.

Wij handhaven registratie van bezoekers bij de entree van Het Schild. Daar desinfecteert u ook uw handen. Bij de receptie wordt nagegaan of uw bezoek is aangemeld. U krijgt daar ook een mondkapje. Wij vragen u alleen mondkapjes van Het Schild te dragen; deze bieden optimale bescherming. Omdat wij niet weten of uw eigen mondkapjes die ook bieden, willen wij dat u alleen onze mondkapjes draagt.

Stem bezoek onderling af, zodat we voorkomen dat wij mensen niet toe kunnen laten, omdat er teveel mensen op één dag op bezoek komen.

Waarom registreren wij uw gegevens?
In geval van een besmetting van een bewoner, informeren wij zelf diegenen die op bezoek zijn geweest. Wij beschouwen het als onze plicht om dit bron- en contactonderzoek goed uit te voeren. Hiermee voorkomen wij verspreiding van het virus. Wij houden nog steeds rekening met nieuwe besmettingen. In het geval zich dat voordoet, kunnen wij op basis van de verzamelde data contactonderzoek uitvoeren en een beeld vormen van mensen die in contact zijn geweest met de besmette bewoner. Vervolgens kunnen wij gerichte maatregelen treffen. We hopen hiermee te voorkomen dat wij (opnieuw) moeten overgaan tot maatregelen die alle bewoners van Het Schild raken.

Heeft u vragen mail: coronavraagbaak@hetschild.nl

 

 

 

 

21 december 2020

Onderstaande maatregelen dd 1 oktober zijn nog steeds van toepassing. Het aantal toegestane bezoekers is echter aangepast naar 2 personen per appartement per dag. 

1 oktober 2020

Houdt u bij uw bezoek aan Het Schild rekening met de volgende maatregelen:
U kunt Het Schild alleen binnenkomen via de hoofdingang. Daar registreert u zich en kunt u een mondkapje pakken dat u gedurende uw bezoek aan Het Schild blijft dragen. Ook in de woningen van onze bewoners verzoeken wij u mondkapjes te dragen. In de gangen van Het Schild hebben onze bewoners voorrang, het is aan u om voldoende afstand te bewaren.
Ook verzoeken wij u met maximaal 3 personen tegelijkertijd op bezoek te komen zodat ook in de woning voldoende afstand kan worden bewaard. 
Uw gegevens die we verkrijgen door uw registratie bij binnenkomst, gebruiken wij uitsluitend voor bron- en contactonderzoek bij (verdenking van) besmetting met het coronavirus.

22 juni 2020

Op dit moment is Het Schild ruim 4 weken zonder besmetting met het Corona virus. We doen er alles aan om dit zo te houden want binnen Het Schild wonen mensen met een kwetsbare gezondheid. Natuurlijk is het ook voor het welzijn van onze medewerkers van groot belang dat we Corona buiten de deur houden. Elke week wordt door het zgn. kernteam gekeken naar de mogelijkheid om maatregelen te versoepelen.

Vanaf begin mei was er een bezoekregeling van kracht waarmee bezoekers in een speciale woning hun familielid konden ontmoeten met een ruit van plexiglas tussen de bewoner en de bezoeker en een geluidsinstallatie voor de verstaanbaarheid. Gedurende 4 weken zijn er met behulp van deze regeling 175 ontmoetingen geweest.

Vanaf begin juni is er een aangepaste bezoekregeling van kracht waarmee bezoekers in de eigen woning van hun familielid op bezoek mogen komen. Daarnaast zijn er ook weer mogelijkheden om het terrein van Het Schild te verlaten.

Stap voor stap bekijken we welke activiteiten weer opgestart kunnen worden en welke faciliteiten we weer kunnen aanbieden. Alle bewegingen binnen- en buitenshuis worden geregistreerd in logboeken zodat we snel kunnen schakelen mocht het nodig zijn maatregelen aan te scherpen.

Heeft u vragen mail: coronavraagbaak@hetschild.nl