Algemene Voorwaarden

De Zorgovereenkomst en de tweezijdige algemene voorwaarden (zie algemene module) zijn onder onder auspiciën van de SER door ActiZ, BTN en cliënten- en consumentenorganisaties LOC Zeggenschap in zorg, Patiëntenfederatie Nederland en Consumentenbond gezamenlijk opgesteld. Hierin worden rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten helder omschreven. Dat schept duidelijkheid en versterkt de positie en het vertrouwen van cliënt en aanbieder jegens elkaar. De cliënt komt centraal te staan en er is een goed evenwicht tussen zorg en zakelijkheid.

Nieuwe landelijke voorwaarden per 1 januari 2017:

Zorgovereenkomst 2017 (Let op: opent in zelfde venster!)

Algemene module (Let op: opent in zelfde venster!)

Als een verzekerde in een Wlz-instelling verblijft, komen een aantal voorzieningen die normaal voor zijn eigen rekening zijn, ten laste van de instelling. Er zijn geen algemeen geldende regels voor het benodigde niveau van voorzieningen. De instelling maakt met de cliëntenraad en de individuele bewoners afspraken hoe het wonen in de instelling zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en levensstijl van de bewoners. 

Voor een uitgebreide uitleg kunt u via de website van Zorginstituut Nederland het WLz-kompas raadplegen.